1. Buka terminal dengan

Arahkan ke Applications-> Utilities-> terminal

2. ketik perintah di bawah ini dan tekan Enter

Mac OSX 10,7 & 10,8 (singa): sudo killall-HUP mDNSResponder

Mac OSX 10,5 & 10,6 (macan tutul): dscacheutil-flushcache

Mac OSX 10,4 (Tiger): lookupd-flushcache