Netflix đã buộc ứng dụng Android của họ để sử dụng Google DNS. Điều này bắt đầu trên phiên bản Android Netflix 3.7.2. Mà làm cho TrickbyteDNSs không còn hoạt động.

Hãy sử dụng phiên bản 3.7.1 thay thế. Click vào đây để tải về.

Tôi muốn sử dụng phiên bản mới nhất của Netflix, có thể?

Có, bạn cần phải tái định tuyến Google DNS truy vấn trên ứng dụng của bạn để Trickbyte DNS. Bạn có thể làm điều này bằng cách thiết lập các tuyến tĩnh trên modem/router của bạn. Ở đây bạn có thể tìm hiểu hướng dẫn về cách chặn DN công cộngS.

-Bạn cũng có thể sử dụng một DD-WRT nhảy router với Firmware DD-WRT và chuyển tiếp Google DNS để trickbyte DNS.

Xin vui lòng đọc làm thế nào để chuyển tiếp DNS của Google để trickbyte DNS ở đây.