Gần đây Netflix Cập Nhật trên Roku 3 đã nhúng DNS công cộng trong đó. Bạn phải chặn DNS công cộng trên router để làm cho nó hoạt động trở lại.

Danh sách IP DNS công cộng

8.8.8.8

8.8.4.4

208.67.222.222

208.67.222.220

209.244.0.3

Vui lòng truy cập liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

https://help.trickbyte.com/category/block-public-dns/

Được dán: