Hulu và Dramafever gần đây đã bị chặn tất cả các IP VPN lớn từ truy cập vào trang web của họ. Điều này bao gồm tất cả các máy chủ VPN Mỹ của chúng tôi là tốt.

Chúng tôi không thể bỏ qua các trang web và dịch vụ đã chọn để chặn truy cập VPN vào nội dung của họ và như vậy chúng tôi không thể hỗ trợ Hulu qua VPN cho tương lai có thể lường trước.

Lưu ý: bạn vẫn có thể xem Hulu và Dramafever qua DNS trickbyte