Nếu bạn đang ở trên Mỹ Trung tâm thông minh và Netflix ứng dụng sẽ không bắt đầu. Đây không phải là vấn đề Trickbyte DNS. Bạn có thể xác nhận nó bằng cách chuyển sang DNS công cộng như 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Ở đây làm thế nào để sửa chữa

1. thay đổi thông minh Trung tâm quốc gia không-Netflix quốc gia. Hãy thử Nhật bản, Thái Lan, Trung Quốc, vv

2. sau khi nó, thay đổi thông minh Trung tâm quốc gia đến Vương Quốc Anh

3. Hãy thử mở Netflix một lần nữa.

4. nếu bạn có nó hoạt động, tắt tự động Cập Nhật.

5. thay đổi Trung tâm thông minh trở lại Mỹ, nếu cần thiết.

Xin lưu ý, chúng tôi không thể đảm bảo bao lâu phương pháp này hoạt động, nó phụ thuộc vào Samsung để sửa chữa nó.