1. bạn cần phải thiết lập Trickbyte DNS trên router của bạn. Chromecast một mình không có tính năng này. Nhấp vào liên kết bên dưới để biết cách thiết lập

https://help.trickbyte.com/category/routers/

2. chromecast của Google cũng đã nhúng Google DNS. Không có vấn đề gì DNS bạn đặt trên router của bạn, nó sẽ luôn ghi đè bởi Google DNS. Vì vậy, bạn cần phải chặn chúng. Vui lòng truy cập liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

https://help.trickbyte.com/category/block-public-dns/

3. nếu bạn đang đi để mua Google chromecast. Đảm bảo bộ định tuyến của bạn có các tính năng ở trên.

Lưu ý: bạn cần phải cho phép IP của bạn mỗi khi IP của bạn đã thay đổi. Để cho phép IP của bạn, đăng nhập một lần vào khu vực khách hàng tại http://www.trickbyte.com/signin sau đó nhấp vào "Cập Nhật IP" ở trên cùng.

Được dán: