Amazon thủ tướng chính phủ Vương Quốc Anh

Vui lòng chọn "UK" trong Netflix Changer trước khi truy cập Amazon Prime Anh Amazon Prime US và Amazon Prime UK không phải là cùng một ứng dụng. Evenmặc dù họ có cùng tên. Đối với Vương Quốc Anh, bạn có thể phải tìm kiếm cho "Lovefilm"  

Xem thêm