Làm thế nào để Cập Nhật IP chỉ với một vòi nước trên iPad và iPhone iOS

1. đăng nhập vào khu vực khách hàng và đi đến tự động Cập Nhật IP Menu 2. Ghi lại URL Cập nhật tự động 3 của bạn. Mở nó trong Safari, bạn sẽ thấy rằng IP của bạn đã được Cập Nhật. 4. tab mũi tên biểu tượng ở trên cùng và tab "thêm vào màn hình chủ" 5. Nhấn "thêm" 6. Cập Nhật biểu tượng IP sẽ xuất hiện [...]

Xem thêm