Sử dụng cronjob trong DD-WRT router để tự động Cập Nhật IP của bạn

Nếu bạn có bộ định tuyến DD-WRT hoặc bộ định tuyến cà chua, bạn có thể sử dụng tính năng cron để tự động Cập Nhật IP của bạn. 1. đăng nhập vào khu vực khách hàng và đi đến tự động Cập Nhật IP Menu 2. Grab Auto Cập Nhật URL. URL này là duy nhất và không chia sẻ với mọi người. 3. đăng nhập vào router của bạn và thiết lập cron như ví dụ dưới đây [...]

Xem thêm