Cách thiết lập DNS TrickByte trên TV thông minh Panasonic/Blu ray Player

1. đi đến thiết lập/cài đặt menu 2. Mạng 3. Cài đặt mạng 4. Địa chỉ/cài đặt DNS 5. Nếu có bất kỳ cấu hình tự động DNS (DHCP) đặt nó vào tắt 5. Nhập Trickbyte DNS vào DNS chính. Click vào đây để hoạt động mới nhất Trickbyte danh sách DNS. 6. bạn có thể để thứ cấp để trống hoặc 0.0.0.0 7. Lưu cài đặt 8. Khởi động lại [...]

Xem thêm