VPN trên Windows 7: giao thức SSTP

Bài viết này giải thích cách thiết lập kết nối giao thức SSTPVPN trên PC chạy Windows 7. Trước khi chúng tôi là bạn cần phải kích hoạt tài khoản VPN của bạn từ bảng điều khiển MyAccount Trickbyte của bạn. Để làm điều này đăng nhập vào https://users.trickbyte.com/vpn của bạn. Theo tài khoản của tôi > phần VPN bạn sẽ tìm thấy tình trạng cấu hình VPN Trickbyte. Xin vui lòng chỉ cần nhập tên người dùng VPN bạn muốn sử dụng và sau đó nhấp vào [...]

Xem thêm