ISP không hỗ trợ

Bạn sẽ vượt qua tất cả các xét nghiệm DNS bao gồm cả OpenDNS thử nghiệm nhưng bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đang với ISP dưới đây. Canada Xplornet vệ tinh Honduras Cablecolor S. A (các trang web Châu Âu sẽ làm việc với dịch vụ của chúng tôi) Ấn Độ BSNL TATA ý Vodafone Lebanon Virtual ISP Mexico Cablevisión Nepal Subisu CableNet New Zealand Telecom TelstraClear Singapore [...]

Xem thêm