Làm thế nào để thiết lập Trickbyte DNS trên WD TV

1. đi đến thiết lập 2. Chọn không dây 3. Cài đặt mạng 4. Thiết lập mạng 5. Chọn "mạng không dây kết nối trước" 6. Chọn mạng WiFi của bạn 7. Chọn chế độ kết nối-> Manual 8. Chọn DNS và nhập một trong các DNS Trickbyte. Xin vui lòng xem liên kết dưới đây để mới nhất danh sách DNS Trickbyte http://www.trickbyte.com/trickbyte-dns-list/9. Quay lại trang trước. [...]

Xem thêm