Thiết lập DNS TrickByte trên Nintendo Wii U

1. cài đặt hệ thống 2. Chọn "Internet" 3. Kết nối với Internet 4. Chọn kết nối WiFi ưa thích của bạn. 5. nhấn X để kết nối và thay đổi cài đặt 6. Đi tới trang tiếp theo bằng cách nhấp vào nút mũi tên bên phải. 7. nhấp vào DNS 8. DNS-> không tự động lấy 9. Bấm vào chính và phụ DNS. Gõ vào DNS TrickByte [...]

Xem thêm