TrickByte giúp bạn chuyển đổi các vùng của kênh của bạn. Ví dụ: bạn có thể chuyển Netflix sang quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Bạn có thể chuyển sang:

– Mỹ
– Vương Quốc Anh
– Brazil
– Canada
– Ireland
– Thụy Điển

Bạn có thể sử dụng cùng một tài khoản Netflix để xem quốc gia của người khác Netflix.