Làm thế nào để thiết lập DNS Trickbyte trên Amazon Fire TV

* Hãy chắc chắn rằng Firmware Fire TV của Amazon của bạn là đến nay trước khi bắt đầu. 1. đi đến hệ thống-> Wi-Fi 2. Nhấn để quên mạng này. 3. nhấn nút chọn để xác nhận 4. Nhập mật khẩu WiFi của bạn và chọn Advance 5. Bạn sẽ thấy IP hiện tại. Viết xuống một nơi nào đó. 6. nhập IP mà bạn [...]

Xem thêm