Làm thế nào để thiết lập Trickbyte DNS trên Xbox360

1. thiết lập-> hệ thống – > cài đặt mạng 2. Chọn mạng hoạt động của bạn: có dây hoặc không dây. 3. chọn cấu hình mạng. 4. trên tab cài đặt cơ bản, chọn cài đặt DNS 5. Chọn thủ công 6. Chọn máy chủ DNS chính và trung học và nhập 2 TrickByte DNS Click vào đây để xem các IP mới nhất của Trickbyte DNS 7. Báo chí B [...]

Xem thêm

Làm thế nào để Download Huluplus, Netflix vv trên Xbox của bạn 360

1. thay đổi Xbox 360 ngôn ngữ sang Hoa Kỳ 2. Đăng ký tài khoản vàng Mỹ sống. Bạn cần phải có một mã vàng sống để kích hoạt. 3. đặt vị trí đến Hoa Kỳ và tải về ứng dụng ưa thích của bạn, Netflix, Hulu Plus, vv 4. Đăng xuất khỏi tài khoản vàng Mỹ của bạn và đăng nhập với thường xuyên của bạn [...]

Xem thêm