1. đăng ký một thẻ tín dụng ảo với Entropay tại http://www.Entropay.com
2. đi PayPal.com và đăng ký miễn phí với một tài khoản PayPal Mỹ. Bạn phải chọn Hoa Kỳ là quốc gia của bạn.
3. liên kết thẻ tín dụng Entropay của bạn vào tài khoản PayPal
4. đăng ký một tài khoản cao cấp với Spotify và chọn PayPal làm thanh toán.