Phát Spotify trên ứng dụng bên cạnh PC

Bạn có thể sử dụng Trickbyte DNS để phát Spotify trên máy tính chỉ. Để phát nó trên ứng dụng hoặc các thiết bị khác ngoài PC. Bạn phải đăng ký tài khoản Spotify Premium. Lưu ý: có một trick. Đăng nhập một lần vào Spotify trên PC mỗi 14 ngày sẽ giúp bạn phát Spotify trên các thiết bị bên cạnh PC trong 14 ngày nữa.

Xem thêm

Đăng ký Spotify Premium outside USA

1. đăng ký một thẻ tín dụng ảo với Entropay tại http://www.entropay.com 2. Đi đến PayPal.com và đăng ký miễn phí với một tài khoản PayPal Mỹ. Bạn phải chọn Hoa Kỳ là quốc gia của bạn. 3. liên kết thẻ tín dụng Entropay của bạn vào tài khoản PayPal 4. Đăng ký tài khoản Premium với Spotify và chọn PayPal làm thanh toán.

Xem thêm