Làm thế nào để thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ mà không có tài khoản Paypal

1. đi đến trang đăng ký tài khoản của bạn, bạn cần phải đăng nhập đầu tiên https://users.trickbyte.com/payments 2. Chọn kế hoạch phù hợp với bạn nhất. 3. nhập chi tiết thanh toán thẻ và thông tin thẻ của bạn. 4. nhấp chuột thanh toán ngay bây giờ nút 5. Chờ cho đến khi bạn thanh toán đang được xử lý. 8. tài khoản của bạn cần được hoạt động và sẵn sàng để sử dụng bởi [...]

Xem thêm