1. đi đến trang đăng ký tài khoản của bạn, bạn cần phải đăng nhập đầu tiên

https://users.trickbyte.com/payments

2. chọn kế hoạch phù hợp với bạn nhất.

3. nhập chi tiết thanh toán thẻ và thông tin thẻ của bạn.

4. nhấp vào thanh toán ngay nút

5. chờ cho đến khi bạn thanh toán đang được xử lý.

8. tài khoản của bạn sẽ hoạt động và sẵn sàng để sử dụng tại thời điểm này. Nếu không, vui lòng mở một vé hỗ trợ với ID giao dịch của bạn.