Thật không may, không.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp 14 ngày dùng thử miễn phí. Gấp đôi thời gian hơn so với đối thủ cạnh tranh. 14 ngày là đủ lâu để quyết định bạn nên đăng ký hay không.

Nếu bạn không chắc chắn, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký cho kế hoạch hàng tháng cho đến khi bạn chắc chắn.