Làm thế nào để kiểm tra tốc độ Internet thực tế của bạn với tốc độ với speedtest.net

1. đi đến http://www.speedtest.net 2. Nhấp vào cài đặt ở trên cùng bên phải menu. Chú thích: bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn muốn tìm nó trên bản đồ thay thế. 3. cuộn xuống dưới cùng. Bạn sẽ thấy máy chủ ưa thích. Đối với kết quả chính xác nhất. Xin vui lòng làm. -Chọn bất kỳ máy chủ Atlanta cho US-chọn bất kỳ London [...]

Xem thêm