1. đi đến http://www.speedtest.net

SP1

2. nhấp vào cài đặt ở trên cùng bên phải trình đơn. Chú thích: bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn muốn tìm nó trên bản đồ thay thế.

speedtest-2

3. cuộn xuống dưới cùng. Bạn sẽ thấy máy chủ ưa thích. Đối với kết quả chính xác nhất. Xin vui lòng làm.

– Chọn bất kỳ máy chủ Atlanta nào cho Hoa Kỳ
-Chọn bất kỳ máy chủ London cho Vương Quốc Anh

speedtest-3

sau đó nhấp vào lưu

4. nhấp vào "Hãy kiểm tra tốc độ"

5. bấm vào "bắt đầu kiểm tra máy chủ ưa thích của bạn"

speedtest-4

6. đây là những gì bạn nhận được khi nó làm.

SP4

 

Được dán: