Nó phụ thuộc.-nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hàng ngày bạn không cần phải loại bỏ nó và có thể chỉ để lại nó ở đó. Tốc độ Internet của bạn sẽ không bị giảm. Chúng tôi bỏ qua tất cả lưu lượng truy cập của bạn đến các nguồn. Tuy nhiên, bạn sẽ chuyển hướng đến trang chủ của chúng tôi khi IP của bạn đã thay đổi. Điều này có thể làm phiền bạn.

Ví dụ tuyệt vời là Amazon.com nếu bạn truy cập Amazon.com thường xuyên. Bạn nên xóa DNS Trickbyte từ hệ thống của bạn bên cạnh đó bạn sẽ chuyển hướng đến trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi không thể giúp với nó bởi vì amazon.com là một phần của video ngay lập tức Amazon đó là trang web được hỗ trợ của chúng tôi.

– Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi một lần trong một thời, bạn nên loại bỏ DNS của chúng tôi quá, nếu máy chủ DNS Trickbyte là xuống, bạn sẽ không kết nối với Internet ở tất cả.

Nhấp vào đây để xem cách xóa DNS Trickbyte trên thiết bị của bạn