Do proxy minh bạch trong ISP đúng mà ngăn chặn dịch vụ DNS thông minh như Trickbyte từ đầy đủ chức năng. Vui lòng xem danh sách các trang web tương thích với ISP thật ở đây:

http://www.trickbyte.com/supported-websites-on-true-isp-thailand/

TOT là hoàn toàn tương thích với Trickbyte DNS