Android

Bạn có thiết bị Android với bạn? Bây giờ bạn có thể Cập Nhật IP của bạn dễ dàng hơn, không cần phải đi đến trình duyệt web một lần nữa.

Những gì bạn có thể làm với ứng dụng Trickbyte Android:
– Cập Nhật IP với hệ thống của chúng tôi từ điện thoại di động của bạn.
– Thay đổi cài đặt Netflix Changer.

Tìm kiếm "Trickbyte" trên cửa hàng chơi hoặc nhấp vào nút dưới đây