VPN trên Windows XP: giao thức PPTP

1. bấm bắt đầu-> Panel điều khiển 2. Trong cửa sổ bảng điều khiển, doublie bấm kết nối mạng 3. Trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào tạo kết nối mới 4. Trong cửa sổ thuật sĩ kết nối mạng, bấm vào tiếp theo 5. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn kết nối với mạng tại nơi làm việc của tôi và nhấp vào tiếp theo 6. Trong tiếp theo [...]

Xem thêm