1. thiết lập DNS TrickByte trên Xbox 360 của bạn
2. thay đổi vị trí hệ thống sang Mỹ
3. đăng ký tài khoản vàng Mỹ sống mới và đặt vị trí tài khoản của bạn sang Hoa Kỳ
4. tải về Hulu Plus App
5. đăng xuất và đăng nhập bằng tài khoản bình thường của bạn.
6. hoàn thành