Cách tải ứng dụng Hulu Plus trên Xbox 360

1. thiết lập DNS TrickByte trên Xbox 360 2 của bạn. Thay đổi vị trí hệ thống sang Mỹ 3. Đăng ký tài khoản vàng Mỹ sống mới và đặt vị trí tài khoản của bạn sang US 4. Tải Hulu Plus App 5. Đăng xuất và đăng nhập bằng tài khoản bình thường của bạn. 6. hoàn thành

Xem thêm

Làm thế nào để đăng ký Hulu Plus + bên ngoài Hoa Kỳ

Tôi đã thử các phương pháp 2 cá nhân và nó hoạt động cho đến nay. Đề nghị lựa chọn: trả trước Hulu cộng với thẻ 1. Thiết lập DNS Trickbyte trên máy tính của bạn và Cập Nhật IP của bạn bằng cách đăng nhập vào khu vực khách hàng. 2. mua Hulu cộng với thẻ trả trước từ trang web này. Nhấp vào đây 3. Làm theo hướng dẫn của họ trong E-mail để đăng ký cho [...]

Xem thêm